June 16th, 2010 by uning

Uning Lestari …pengen ngomong basa leluhur “banyumasan”..tapi neng sekitarku langka sing mudeng kiyelah…sapa yaa..sing bisa..??

Top of Form

Wening Syailendra

hayuh magreh ngomong karo nyong mbak uning….

Uning Lestari

wening….ayuuh…jan seneng bgt ketemu sedulur sing bisa banyumasan..neng yogya..ilatku dadi kagok..hehe..

Wening Syailendra

lah neng komplek peumahanku ana wong tegal gombong kebumen dadi ya angger ketemu ilate terlatih ora kriting…dasare neng fb akeh batir ajibarangan sing pada online dadi kayong ora neng yk baen…njenengan anu habitate akeh wong sing ilat gudeg ndean hehehehe..

Uning Lestari

hahaha..genah iya koh lah..habitatku ilate keseringen mangan gudeg..bandhek kabeh…lahhh..jan..kepriwe kiye..

Wahyu Mulyono

Nek pada kepengin ngomong banyumas tuli pada manjing meng grupe wong banyumasan..neng kana ana peang penjol, apa bae ana pokoke kremradak banget..

Nita Huge

lakone apa disit yaaa…”‘aja kaya kuwe “…”bar madang ora udud eneg”…trus apa maning kiyeee yuuuung…biyung…

Wahyu Mulyono

Madange apa disisit…? apa madang sawud ndean yah…maninge udude mbako klembak kone ora nek kepriben..

Uning Lestari

Kang Wahyu…lah..kuwe..golet sing kemradak angel pisan neng kene…
Nita…lakone..manut rika Nit…pokok,e nguri-uri bahasane dewek..

Nita Huge

matur biyunge disit eng nduwur kakange hehehe…yung madang karo apa kiye ..wis kencot ..!!xixixixi

Jack Zain

wah mbakayune nganti klalen le arep pijet….he he he he..enyong wes kencot..pamit ndisik yaa

Masih Mamed

nyone ora bisa bune..

Wahyu Mulyono

Biyunge langka agi matun…karo ramane bae agi slonjor…neng dipan…

Nita Huge

sing pada kenciton ya mangga…madang kriyin,lawueh si napa mawon kula nyingcit angsal ???
yung….kiye dujule wis nemu: “madang ora nana lawueh”..hahaha

Uning Lestari

Jack…oalahhh…iya..kelalen nyong…wis ngundang tukang pijet sore kiye…ya wis kana angger arep bali..aja kelalen ngesuk nggawa gethuk ya Kang..trus meeting koordinasi BAPSI dan PUSKOM..aja kelalen..!
Mamet…haha..ya ayuh..ajar…ben bisa..

Wahyu Mulyono

nylekamin temen pijetan mbarang…nek madang langka lawuhe ya mangane lawus sendok..

Boejang Koeboe

mamak…e…e… iyong bisa……

J H Hend Pangudi

Aja nyindir nyong laa…..nyong wis ora teyeng ngomong kayak kuwe tuliii…..temenan……

Wahyu Mulyono

aja kanda mamake saru…biyunge..kaya kuwe..kaeh agi nginang di kecroti lah kawus abang..he3..

Boejang Koeboe

kiye… mamak..e… iyong kencot…..

J H Hend Pangudi

Lha enyong wis bandekan nganti cangkeme pegel kohh……. Kon Banyumasan maning …..Ya ora jegoss laa…

Wahyu Mulyono

bandek kulon kali..siki bandek ngesuk lali….

Poetro Prie Poetro

Hahaha mulane mbekayune jajal di add sedulure, kang Hari Widiyanto sing duwe novel apik. Bu’e salam kangge garwo nggeh

Tri Noerika Hapsari

lha nyong ya isih teyeng sitik2 ko ning. lagi kenapa kiye kok pengen banyumasan …..

Uning Lestari

BK..nah..kaya kuwe..wis bisa mlebu komunitas banyumas kuwe..lulus uji..
WM..jan ..persis..kaya peang penjol loh..
Hend..gaya temen hend..wis neng bandung pirang taun..? dadi ilate kaku yak..hehe
PPP..ya..lagi kangen ibu di pwketo..dadi golet batir sing pada2 banyumasan pa,e..beres..salam sampun diaturaken..

Uning Lestari

WW…bandhek terus ..kesel je kang..

Rustanto Aras

Eee.. Mbekayune. Siki ngode nang endi Yu?
Inyong dadi kemutan ganu pas urug-urug udan gedhe, biyunge nggodog telo muntul karo bodin..malah ditotol pitike tanggane. Mbededheg rasane..

J H Hend Pangudi

Jaaan…..ngeplong pisan bisa banyumasan sewarege……sing sering2 mba Uning…..hehehe

Uning Lestari

RA…hehe..deneng kelingan Kang..??kedisitan pitik ya..jan melasi temen..ya nganah tuku muntul maning..
Hend..nggo tamba kangen pwkerto koh..

Jack Zain

sopo gelem bodin….kiye aq nggowo..iseh anget pisan…gratis-gratis-gratis

Uning Lestari

Jack…geeleem..deneng esih anget..bar nggodog budin apa kang…diwenehi gula jawa, santen…jan..nyampleng pisann..

Budi Maharuddin

ra ngapak ngapak lah…kepriben

Uning Lestari

Budi..halaah..ra bisa kan dirimu..hehe..

Bottom of Form

2 Responses to “Obrolan Banyumasan”

  1. nah nek ngene kiye blog-e dadi rame biyunge uning

  2. ..bener…suk tak update wis..ben rame terus..apa maning obrolan banyumasan, e …gawe wong bungah..hehe

Leave a Reply